fbpx

Acceptatie en commitment training voor kinderen

Heeft je kind dingen die hij of zij niet leuk vindt aan zichzelf?
Vindt je kind zichzelf dom of lelijk?
Heeft je kind het gevoel nergens goed in te zijn?
Is vriendjes maken of houden nog niet zo gemakkelijk?
Pest jouw kind of wordt je kind gepest? 
Zit je kind niet lekker in zijn of haar vel en heeft het last van weinig zelfvertrouwen?
Een lage zelfwaardering?

Dan is de kans groot dat hij of zij een negatief zelfbeeld heeft. Ook trauma op allerlei gebied kan van invloed zijn op het zelfbeeld van je kind.

Als kinderen een negatief zelfbeeld hebben kan dat van grote invloed zijn op heel veel kanten van het leven. Op school, op de sportclub, binnen de familie, in contacten met vriendjes en vriendinnetjes etc. etc. 

Daarnaast is een negatief zelfbeeld of een lage zelfwaardering soms een symptoom van een stoornis of is het een risicofactor op stoornissen die zich kunnen ontwikkelen in de toekomst. Hoewel de zelfwaardering en het zelfbeeld in de meeste gevallen verbetert wanneer de primaire stoornis adequaat behandeld wordt is dit niet altijd het geval. 

Om deze problemen te helpen elimineren biedt KnopOm individuele trainingen in groepsverband aan kinderen van 8 tot 18 jaar. Het zijn cognitief gedragstherapeutische positieve aandachtstrainingen gebaseerd op de Competitive Memory Training van Kees Korrelboom (COMET) maar dan doorontwikkeld voor kinderen. Tijdens de trainingen is er weinig aandacht voor wat er niet goed gaat maar verschuiven we de aandacht en focus naar de (nog) verborgen kwaliteiten. Samen gaan we op zoek naar de positieve eigenschappen van kinderen. We gaan deze onderzoeken en daar vervolgens actief mee aan de slag. Het is een enthousiaste, activerende en motiverende training die vrijwel altijd als zeer positief en leuk wordt ontvangen. Daarbij is de betrokkenheid van ouders of verzorgers erg belangrijk.

Doel
Het effectief behandelen van een negatief zelfbeeld

Hoe?
De training beslaat 10 bijeenkomsten inclusief het indicatiegesprek en evaluatiegesprek. Ieder kind gaat voor en met zichzelf aan de slag (vandaar individuele training in groepsverband). Intussen leren kinderen uiteraard ook van elkaar. Er wordt gewerkt met het werkboek ‘Werken aan je zelfbeeld’. Tussentijds worden huiswerkopdrachten meegegeven en het is wenselijk dat de kinderen daar zo’n half uur per dag voor uit trekken gedurende de hele training. Met andere woorden; flink aan de slag! 

Indien je kind in behandeling is bij een zorginstelling verdiend het de voorkeur deze training daar te bespreken. In veel gevallen kan deze training naast een andere behandeling lopen of kan de behandeling even stil gelegd worden. Indien gewenst kan KnopOm overleggen met de betrokken hulpverlener / (huis)arts of therapeut. Dit gebeurd uiteraard nooit zonder toestemming van de ouders/verzorgers.

Voorwaarde voor deelname aan de training is sowieso een indicatiegesprek; deze training is niet geschikt voor iedereen. 

 

De training 
Op dit moment staan er geen groepstrainingen gepland.

Kosten groepstraining: 

De training kost € 497,00 

Daarbij zijn inbegrepen 

  • 8 contactmomenten (een diagnostisch/intake gesprek, 8 x individueel trainen in de groep waarbij één keer de ouders/verzorgers aanwezig dienen te zijn, een individueel evaluatiegesprek met deelnemers en ouders) 

  • het werkboek waarvan gebruik gemaakt wordt en werkmaterialen

  • tussentijdse email correspondentie met informatie en opdrachten voor ouders

  • mogelijkheid tot 3 persoonlijke contactmomenten van maximaal 30 minuten tijdens de training 

De mogelijkheid bestaat om in drie maandelijkse termijnen te betalen. Daarvoor wordt eenmalig € 12,50 extra in rekening gebracht. 

Er bestaan ook mogelijkheden om deze training individueel te volgen. Meer weten? Neem contact op via

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) en ben ik als gecertificeerde vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Daarnaast ben ik coach aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en  geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional ingeschreven bij de stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ).