fbpx
wat vindt u ervan als uw kind

uit huis

geplaatst wordt?

Hoe ÉÉN hulpverlener met EEN verkeerde vraag SLAPELOZE NACHTEN VEROORZAAKT 

Mag je mee de brug op? Of beland je in een kooi?

Enige tijd geleden deed een moeder een beroep op mij en vroeg of ik aan wilde sluiten bij een gesprek in haar huis met mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Deze was op verzoek van de rechtbank een ouderschapsonderzoek gestart naar omgang en gezag. Helaas niet heel uitzonderlijk wanneer ouders na een scheiding problemen hebben met de taakverdeling.  We hadden het gesprek goed voorbereid en ondanks het feit dat de moeder erg zenuwachtig was deed ze moedig de deur open toen de twee dames voor de deur stonden.

De moed zakte haar in de schoenen toen ze zag dat het twee jonge dames waren. Met haar verstand wist ze dat dit niet alles hoeft te zeggen over de kwaliteit van werk maar haar gevoel schreeuwde ‘moeten deze twee jonge dames over het lot van onze kinderen beslissen?’. Moeder uitte zich niet over haar verwondering en ging zo open als mogelijk in gesprek. Ze had niets te verbergen. Het belangrijkste was om kalm te blijven zodat ze haar verhaal goed kon doen zonder al te geëmotioneerd te raken. Het gesprek verliep goed. Het lukte de moeder haar verhaal te doen en de tientallen vragen die op haar werden afgevuurd te beantwoorden.

Gaandeweg het gesprek bleek de vader van de kinderen zorgen geuit te hebben. Ook de vragen daarover  wist moeder kalm en in alle rust te beantwoorden. Hoewel de situatie spannend was wist ze goed de focus te houden en de vele persoonlijke en pijnlijke vragen in alle eerlijkheid te beantwoorden. Moeder was zichtbaar opgelucht toen het einde van het gesprek naderde.

Totdat werd uitgelegd dat er een aantal ‘informanten’ benaderd zouden worden. Informanten zijn in termen van de jeugdbescherming direct betrokkenen bij het gezin zoals de school, de huisarts, het consultatiebureau, een hulpverlenende instantie etc. etc. Moeder had geen bezwaar. Vervolgens werd uitgelegd dat wanneer deze informatie extra zorgen oplevert het onderzoek uitgebreid kan worden met een beschermingsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Een beschermingsonderzoek moet inzicht geven of er sprake is van bedreiging in de ontwikkeling van de kinderen waardoor een Onder Toezicht Stelling (OTS) in overweging genomen kan worden. Moeder liet het allemaal gedwee over zich heen komen. ‘Wat vind u ervan als er een OTS wordt uitgesproken?’ was vervolgens de vraag. Moeder antwoordde dat dat in haar beleving niet nodig was omdat zij altijd zelf om hulp heeft gevraagd en dat ook altijd zal blijven doen. Ze gaf aan daar geen toegevoegde waarde in te zien. Direct daarna kwam de vraag

‘WAT VINDT U ERVAN ALS UW KIND UIT HUIS WORDT GEPLAATST?’

PARDON??? Ik wist even niet of ik goed hoorde wat hier werd gezegd. 

Ik zal mijn ongeloof en eerlijk gezegd ook wel verontwaardiging uit een zetten; Er loopt een onderzoek naar omgang en gezag. Dat loopt niet voor niets. Daar mag je tenminste als mens en hulpverlener vanuit gaan. De brug naar een mogelijk beschermingsonderzoek word gelegd. Ook dat kan ik als professional nog volgen. Ter voorbereiding op wat mogelijk nog komen gaat. Maar vragen wat iemand van een onder toezicht stelling (OTS) gaat vinden, laat staan een mogelijke uithuisplaatsing, dat is ronduit ongepast! En zeker in dit stadium. Dit soort opmerkingen vloert mensen. De kans is groot dat de hele inhoud van het gesprek verdwijnt als gevolg van de schok die deze vraag met zich mee brengt. Wat overblijft is de resonerende vraag ‘gaan mijn kinderen uit huis geplaatst worden?’. Oneerlijke en onmenselijke stress als gevolg. Slapeloze nachten. Zorgen. Veel zorgen. En niet één dag of een paar dagen. Maar dat een hele periode lang. Want voorlopig zal er geen duidelijkheid zijn. Het onderzoek is pas gestart. Het is nog niet duidelijk of er meer onderzoeken opgestart zullen worden. Laat staan wat daar de uitkomst van is. Als er nog geen stress was dan is deze er nu wel. En dat wil je ten alle tijde voorkomen in kwetsbare situatie’s. Dit soort stress brengt niets goeds met zich mee. Een kind uit huis plaatsen? Waar hebben deze mensen het is hemelsnaam over? Is er besef dat één zo’n zinnetje verwoestende effecten kan hebben? Een trauma op kan leveren? Wat is het doel van deze vraag? Welk antwoord werd verwacht? Is het een vraag die gesteld moet worden? Is het een vraag die gesteld mag worden? Ik vraag het me af.

Wat mij betreft zijn de mensen van deze organisatie uitermate beschadigend met deze ongenuanceerde, ongepaste en beschadigende vraag. Ik vraag me af of er enig besef is van wat de gevolgen zijn van deze ene ongepaste vraag.

Ik heb mijn best gedaan deze moeder na het gesprek gerust stellen en heb uitgelegd waarom ze zich geen zorgen moet maken. Dat dit werkelijk 10 bruggen verder is en dat er tussen nu en dan nog heel veel moet gebeuren. Ondanks dat deze jonge jeugdprofessionals het gesprek ‘aardig’ wisten te voeren hebben ze de plank mis geslagen. Als deze zaak helemaal is afgerond zal ik contact opnemen en hen de vraag stellen wat het doel was van deze vraag. Ik hoop dat het een vergissing was en ik door kan dringen met mijn welgemeende feed-forward en advies. Opdat andere ouders deze beschadiging, die kan uitpakken als een traumatische ervaring, bespaard kan blijven. 

Knopom, training coaching & vertrouwensdiensten 

Monique Sloots is een geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional. Vertrouwenspersoon gecertificeerd door en ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Daarnaast coach aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

KnopOm, training coaching en vertrouwensdiensten staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Dit blog is bedoeld voor steun aan ouders in moeilijke tijden. En voor hulpverleners om hen uit te nodigen hun zaken te belichten vanuit een ander perspectief. 

Mijn wens is dat kooien verbrand worden en bruggen gebouwd!

Met mijn ruim 30 jaar ervaring binnen de jeugdbechermingszorg in Nederland durf ik te stellen dat veel gezinnen worden beschadigd en dat er nog veel winst valt te behalen.

Reacties op mijn blog zijn van harte welkom!