fbpx
Vertrouwenspersoon

Voor organisaties,
bedrijven

& zelfstandigen

PERSONEELSVertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen

Bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kunnen werknemers terecht voor zaken in de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven die hen hebben gekwetst met als gevolg dat zij zich niet meer veilig voelen op het werk. Het kan gaan over pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld of discriminatie.

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen van KnopOm biedt een onafhankelijk luisterend oor en er is alle ruimte voor verhaal en emotie. Bovendien blijft alles vertrouwelijk. Enige uitzondering hierop is wanneer het gaat om ernstige strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

De vertrouwenspersoon neemt het probleem niet over, maar staat naast de melder en begeleid deze naar een passende oplossing. De melder heeft en houdt de regie.

De vertrouwenspersoon inventariseert wat belangrijk is voor de melder als het gaat om hoe nu verder te gaan in een situatie. De
vertrouwenspersoon bespreekt de mogelijkheden, zoals in gesprek gaan met de veroorzaker(s), andere betrokkenen, doorverwijzing naar huisarts, bedrijfsarts, psycholoog, mediation, of begeleiding in de richting van een klachtencommissie of aangifte bij de politie.

Samen met de melder brengt de vertrouwenspersoon de voor- en nadelen van de oplossingen in kaart. De vertrouwenspersoon helpt de melder een eigen passende keuze te maken. De melder kan begeleid worden tijdens dit hele proces. Uiteraard kan de melder er ook voor kiezen om alleen zijn of haar hart te luchten en er verder niks mee doen.

 

PERSONEELSvertrouwenspersoon Integriteit

De vertrouwenspersoon integriteit werkt op twee manieren: 

Werkwijze 1: Vertellen = sparren

Bij deze methode is er ruimte voor je verhaal en gevoelens. Je mag
zelf de afweging maken of je wel of niet gaat melden. Alles wat je
vertelt is vertrouwelijk, tenzij het gaat om ambtsmisdrijven of zware strafbare feiten. In die gevallen komt de vertrouwenspersoon in gewetensnood en zal er melding van moeten maken.

 Werkwijze 2: Vertellen = melden

De vertrouwenspersoon geeft bij het begin van het gesprek aan dat als er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand dat dan jouw melding wordt doorgezet naar de organisatie.

Bij beide werkwijzen kun je ook vertrouwelijk melden. De naam van de melder is dan alleen bekend bij de vertrouwenspersoon.

“EEN LUISTEREND OOR VOOR ELK PROBLEEM”

Hoewel de vertrouwenspersoon in de basis niet is bedoeld voor
privéproblemen, arbeidsconflicten, werkdruk en reorganisatie biedt ook daar de vertrouwenspersoon wel alle ruimte voor verhaal en emoties. Als er daarna nog specifieke hulp nodig hebt, dan verwijst de vertrouwenspersoon door.

Vanaf 1 januari 2021 koppelt de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen bovengenoemde functies aan elkaar en zal er voortaan gesproken worden over de vertrouwenspersoon. 

KnopOm werkt volledig onafhankelijk en levert dienstverleningsovereenkomsten aan organisaties en bedrijven. KnopOm werkt samen met een aantal andere gecertificeerde  personeelsvertrouwenspersonen. 

Geinteresseerd of meer weten?