fbpx

Zelfbeeldtraining voor volwassenen

Vind je jezelf dom of lelijk?
Heb je het gevoel dat je werkelijk nergens goed in bent?
Heb je moeite met het onderhouden van vriendschappen? 
Voel je je mislukt in het leven?
Heb je last van een lage zelfwaardering?

Dan is de kans groot dat je een negatief zelfbeeld hebt.

Iedereen heeft wel eens last van een somber moment waarin hij of zij niet tevreden is over zichzelf maar er zijn mensen bij wie dit gevoel buitenproportionele vormen krijgt of heeft aangenomen. Dit kan al op jonge leeftijd zijn ontstaan maar ook later. Er kunnen allerlei redenen aan ten grond slag liggen en het kan van invloed zijn in veel situaties zoals bijvoorbeeld thuis, op het werk, op de sportclub of binnen je gezin, familie en/of vriendenkring. Deze, vaak diep gewortelde gevoelens dragen niet bepaald bij aan je levensgeluk.  

Daarnaast is een negatief zelfbeeld of een lage zelfwaardering soms een symptoom van een stoornis of is het een risicofactor op stoornissen die zich kunnen ontwikkelen in de toekomst. Hoewel de zelfwaardering en het zelfbeeld in de meeste gevallen verbeterd wanneer de primaire stoornis adequaat behandeld wordt is dit niet altijd het geval. 

Om deze problemen te helpen elimineren biedt KnopOm individuele trainingen in groepsverband aan. Het zijn cognitief gedragstherapeutische positieve aandachtstrainingen gebaseerd op de Competitive Memory Training van Kees Korrelboom (COMET). Tijdens de trainingen is er weinig aandacht voor wat er niet goed gaat maar verschuiven we de aandacht en focus naar de (nog) verborgen kwaliteiten. Samen gaan we op zoek naar de positieve eigenschappen die er ook altijd zijn. We gaan deze onderzoeken en daar vervolgens actief mee aan de slag. Het is een enthousiaste, activerende en motiverende training die erg effectief blijkt te zijn. 

Doel
Het effectief behandelen van een negatief zelfbeeld

De training
De training beslaat 10 bijeenkomsten inclusief het indicatiegesprek. We komen wekelijks bij elkaar en een bijeenkomst duurt 60 tot 90 minuten. Je krijgt een werkboek waar je niet alleen tijdens de training maar ook dagelijks aan de slag zult gaan. Houd daar bij rekening met een half uur per dag. Dat heb je echt nodig!  

Indien je in behandeling bent bij een zorginstelling verdient het de voorkeur deze training daar te bespreken. In veel gevallen kan deze training naast een andere behandeling lopen of kan de behandeling even stil gelegd worden. Indien gewenst kan KnopOm overleggen met de betrokken hulpverlener / (huis)arts of therapeut. Dit gebeurt uiteraard nooit zonder toestemming van jou.

Voorwaarde voor deelname aan de training is sowieso een (vrijblijvend) indicatiegesprek; deze training is niet geschikt voor iedereen.

De training zal op maandag- of donderdagavond van start gaan bij voldoende aanmeldingen. 

Er nemen minimaal 4 deelnemers deel aan de groep en
maximaal 8. 

Kosten groepstraining
De training kost € 497,00 exclusief BTW of € 597,00 inclusief BTW

Daarbij zijn inbegrepen 

  • 10 contactmomenten (een diagnostisch/intake gesprek, 9 x individueel trainen in de groep) 

  • het werkboek waarvan gebruik gemaakt wordt en werkmaterialen

  • mogelijkheid tot 3 persoonlijke contactmomenten van maximaal 30 minuten tussen de trainingsmomenten door 

De training is vrijgesteld van BTW indien (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekering, de gemeente of wanneer u gebruik maakt van een PGB.   

De mogelijkheid bestaat om in drie maandelijkse termijnen te betalen. Daarvoor wordt eenmalig € 12,50 extra in rekening gebracht. 

Er bestaan ook mogelijkheden om deze training individueel te volgen. Meer weten? Neem contact op via

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) en ben ik als gecertificeerde vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Daarnaast ben ik coach aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en  geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional ingeschreven bij de stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ).