fbpx

Trainingen

voor jongeren,
ouders & verzorgers


KnOPOM biedt diverse trainingsprogramma’s VOOR JONGEREN, OUDERS, VERZORGERS EN DIERBAREN

ZELFBEELDTRAININGEN VOOR KINDEREN

Heeft je kind dingen die hij of zij niet leuk vindt aan zichzelf? 
Vindt je kind zichzelf dom of lelijk?
Heeft je kind het gevoel nergens goed in te zijn?
Is vriendjes maken of houden nog niet zo gemakkelijk?
Pest jouw kind of wordt je kind gepest?
Zit je kind niet lekker in zijn of haar vel en heeft het last van weinig zelfvertrouwen?
Een lage zelfwaardering?

Dan is de kans groot dat hij of zij een negatief zelfbeeld heeft. Ook trauma op allerlei gebied kan van invloed zijn op het zelfbeeld van je kind. 

Als kinderen een negatief zelfbeeld hebben kan dat van grote invloed zijn op heel veel kanten van het leven. Op school, op de sportclub, binnen de familie, in contacten met vriendjes en vriendinnetjes etc. etc.

Daarnaast is een negatief zelfbeeld of een lage zelfwaardering soms een symptoom van een stoornis of is het een risicofactor op stoornissen die zich kunnen ontwikkelen in de toekomst. Hoewel de zelfwaardering en het zelfbeeld in de meeste gevallen verbeterd wanneer de primaire stoornis adequaat behandeld wordt is dit niet altijd het geval.

Om deze problemen te helpen elimineren biedt KnopOm individuele trainingen in groepsverband aan kinderen van 8 tot 18 jaar. Het zijn cognitief gedragstherapeutische positieve aandachtstrainingen gebaseerd op de Competitive Memory Training van Kees Korrelboom (COMET) maar dan doorontwikkeld voor kinderen. Tijdens de trainingen is er weinig aandacht voor wat er niet goed gaat maar verschuiven we de aandacht en focus naar de (nog) verborgen kwaliteiten. Samen gaan we op zoek naar de positieve eigenschappen van kinderen. We gaan deze onderzoeken en daar vervolgens actief mee aan de slag. Het is een enthousiaste, activerende en motiverende training die vrijwel altijd als zeer positief en leuk wordt ontvangen. Daarbij is de betrokkenheid van ouders of verzorgers erg belangrijk.

Doel
Het effectief behandelen van een negatief zelfbeeld

Hoe?
De training beslaat 10 bijeenkomsten inclusief het indicatiegesprek en evaluatiegesprek. Ieder kind gaat voor en met zichzelf aan de slag (vandaar individuele training in groepsverband). Intussen leren kinderen uiteraard ook van elkaar. Er wordt gewerkt met het werkboek ‘Werken aan je zelfbeeld’. Tussentijds worden huiswerkopdrachten meegegeven en het is wenselijk dat de kinderen daar zo’n half uur per dag voor uit trekken gedurende de hele training. Met andere woorden; flink aan de slag!

Indien je kind in behandeling is bij een zorginstelling verdiend het de voorkeur deze training daar te bespreken. In veel gevallen kan deze training naast een andere behandeling lopen of kan de behandeling even stil gelegd worden. Indien gewenst kan KnopOm overleggen met de betrokken hulpverlener / (huis)arts of therapeut. Dit gebeurd uiteraard nooit zonder toestemming van de ouders/verzorgers.

Voorwaarde voor deelname aan de training is sowieso een indicatiegesprek; deze training is niet geschikt voor iedereen. 

 

De training

Op dit moment staat er een training gepland voor kinderen van groep 6 tot en met 8. Deze training gaat van start op woensdag 25 maart om 15.30 uur.

Iedere bijeenkomst zal, mede afhankelijk van het aantal deelnemers, ongeveer een uur en kwartier duren. Bij minimaal 4 deelnemers zal de training doorgang vinden. Het maximaal deelnemers is 8.

Ook worden er trainingen gegeven voor jeugd in de leeftijd van (ongeveer) 13 tot en met 16 en 17 tot en met 22 jaar. Per individu zal bekeken worden welke groep het best passend is. Bij voldoende aanmeldingen worden groepen opgestart op maandag- of donderdagmiddag om 16.00 uur of donderdagavond 18.30 uur.

Kosten groepstraining:

De training kost € 497,00 exclusief BTW of € 597,00 inclusief BTW

Daarbij zijn inbegrepen

  • 10 contactmomenten (een diagnostisch/intake gesprek, 8 x individueel trainen in de groep waarbij één keer de ouders/verzorgers aanwezig dienen te zijn, een individueel evaluatiegesprek met deelnemers en ouders)
  • het werkboek waarvan gebruik gemaakt wordt en werkmaterialen
  • tussentijdse email correspondentie met informatie en opdrachten voor ouders
  • mogelijkheid tot 3 persoonlijke contactmomenten van maximaal 30 minuten tijdens de training

De training is vrijgesteld van BTW indien (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekering, de gemeente of wanneer u gebruik maakt van een PGB.  

De mogelijkheid bestaat om in drie maandelijkse termijnen te betalen. Daarvoor wordt eenmalig € 12,50 extra in rekening gebracht.

Er bestaan ook mogelijkheden om deze training individueel te volgen. Meer weten? Neem contact op via het contactformulier.

Trainer
Monique Sloots

Locatie
KnopOm, training coaching en advies
Bedrijfsverzamelpand Sablones
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo 

Deze locatie is goed te bereiken en ligt om 3 minuten lopen afstand ven het station in Venlo.

HEB JE Interesse in EEN van DEZE trainingsTRAJECTEN of wil je je direct inschrijven? Stuur me een bericht

Ik ben een geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional en sta ingeschreven bij de stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ). Daarnaast ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) en ben ik een gecertificeerde vertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen