fbpx

Training persoonlijke ontwikkeling

op de werkvloer: omgaan met ongewenst, grensoverschrijdend & agressief gedrag

KNOPOM BIEDT GEACCREDITEERDE TRAINING OMGAAN MET AGRESSIEF GEDRAG

‘DE MANIER OM HET BESTE IN MENSEN NAAR BOVEN TE HALEN IS HET BESTE TE VERWACHTEN’ (QUOTE #OMDENKEN)

Als medewerker binnen de zorg- en dienstverlening is de kans groot dat je vroeg of laat te maken krijgt met grensoverschrijdend en/of agressief gedrag. De een weet zich hiertegen beter te wapenen dan de ander. Effectief communiceren blijkt een belangrijke sleutel voor mentale weerbaarheid, maar is niet voor iedereen een tweede natuur.

Persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer

Binnen de zorg- en dienstverlening zijn er voor medewerkers doorgaans beperkt kansen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Om beter en effectiever te leren communiceren. Een gemiste kans. Eerlijk durven kijken naar de eigen communicatie, leert in veel gevallen namelijk dat er nog veel winst valt te behalen als het gaat om effectief te communiceren.

Ben je bereid jezelf te ontwikkelen, dan verandert je perceptie en ontwikkel je nieuwe inzichten en vaardigheden, welke je meeneemt naar en zich vertalen op de werkvloer. Inzichten en skills die vervolgens (kunnen) worden doorgegeven aan collega’s in alle lagen van de organisatie. Een 100 procent win-winsituatie voor zowel werknemer als werkgever.

Los van team- en werkprocessen en relaties binnen het team, kan de werknemer tijdens de training afstand nemen van de werkvloer. Er ontstaat ruimte voor rust en focus. In een veilige setting komen sterke kanten en aandachtspunten aan de oppervlakte. Het bewustwordings- en het transformatieproces dat daarop volgt, zorgen voor ontwikkeling. Een ontwikkeling die zich vertaalt in effectiever communiceren, productiviteit, betere resultaten en geluk op de werkvloer.

Waarom en voor wie?

In onze maatschappij zijn agressie en ongewenste omgangsvormen meer en meer aan de orde van de dag. Waar de redenen hiervoor divers zijn, zijn de gevolgen voor medewerkers in de zorg- en dienstverlening dit ook. Als gevolg van agressief of ongewenst gedrag raken medewerkers ongenuanceerd, gestrest, depressief of zelfs in een isolement.

Om agressie en andere ongewenste omgangsvormen het hoofd te bieden, is het onderkennen van achtergronden en vormen belangrijk. Evenals het aandacht hebben voor de wijze waarop organisaties en dienstverleners kijken naar en reageren op situaties (lees: communiceren) waarin agressief of ongewenst gedrag zich voordoet.

KnopOm biedt medewerkers in diverse (jeugd)zorg- en dienstverlenende beroepen de kans om mentaal weerbaarder te worden, door meer in verbinding te communiceren. In een training waarin je leert echt contact te maken met de ander, zonder te veroordelen. Iets dat vaak onbewust gebeurt, maar een averechts effect creëert.

Durf jij in de spiegel te kijken, je eigen communicatie onder de loep te nemen?

Hoe?

In groepen van zes tot tien deelnemers gaan we met elkaar aan de slag, aan de hand van theorie, actieve werkvormen en ook individuele opdrachten. Jouw persoonlijke leerdoelen krijgen daarbij volop aandacht. In het laatste deel van de training ga je – in een interactie met een trainersacteur – jouw grootste uitdagingen aan.

Waar een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde is om daadwerkelijk die gewenste verandering door te maken, vraag ik van iedereen in de groep een volledige commitment om zichzelf te kunnen en mogen zijn.

De training zelf

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van ieder vier uur, met een lunchbreak van een uur. Veelal ervaren als een welkom uurtje om te sparren en ervaringen uit te wisselen.

Om het geleerde in de praktijk te oefenen/brengen, krijgen deelnemers na afloop van iedere bijeenkomst opdrachten mee. Ervaringen worden in een logboek bijgehouden – in het digitaal systeem Upguide waarmee KnopOm werkt. Over en weer kunnen dan tussentijds vragen worden gesteld en kan feedback worden gegeven. Leerdoelen blijven zo extra onder de aandacht. 

Tijdens de tweede en derde bijeenkomst staan we stil bij ieders gemaakte vorderingen in de tussenliggende periodes. En, welke vraagstukken en uitdagingen liggen er nog? Op dagdeel drie moet elke deelnemer eraan geloven: oefenen met een trainingsacteur. Hoewel voor de meesten altijd enorm spannend, blijkt deze dag er vaak een met de meest waardevolle leermomenten. 

Alle onderdelen van de training naar behoren doorlopen? Dan ontvang je aan het einde van de training een certificaat. Indien sprake van een SKJ registratie, dan upload ik de accreditatiepunten tevens in het online systeem van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

 

Resultaat 

Wat mag je na het volgen van deze training verwachten? Wat levert het je op?

 • Je herkent de verschillende oorzaken van grensoverschrijdend en/of agressief gedrag;
 • Je hebt inzicht in wat jouw eigen communicatie – jouw houding en taalgebruik – bij anderen kan oproepen;
 • Je reageert op effectieve wijze op grensoverschrijdend en/of agressief gedrag;
 • Je bent in staat agressie te voorkomen en/of te verminderen.
 • Je bent in staat om in verbinding te communiceren of juist uit verbinding te gaan indien de situatie daarom vraagt.

  Wat brengt het je nog meer?

 • Je straalt meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen uit, een basishouding van waaruit je in staat bent om situaties op een andere manier te benaderen;
 • Je houdt niet alleen (meer) rekening met de gevoelens en behoeften van anderen, maar ook met die van jezelf;
 • Je bent beter en eerder in staat om jouw gevoelens te uiten naar anderen, in plaats van ze op te kroppen en/of fel te reageren;
 • Je wordt effectiever in je communicatie en je werkzaamheden;
 • Je krijgt meer respect van anderen voor jouw ideeën en meningen;
 • Je wordt minder afwachtend;
 • Je gaat minder piekeren.

Praktische informatie 

Locatie

Wordt de training gevolgd op open inschrijving? Dan vinden de trainingen plaats in de praktijkruimte van KnopOm – Training, Coaching & Vertrouwensdiensten. De praktijk vind je in Sablones aan de Kaldenkerkerweg 20 in Venlo, op twee minuten loopafstand vanaf het Centraal Station Venlo. Tevens is er goede parkeergelegenheid. 

Op korte termijn zullen ook trainingen in Eindhoven worden aangeboden. Op dit moment wordt hiervoor nog gezocht naar een geschikte locatie.

Accreditatie

De training is goedgekeurd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren – Training (accreditatienummer/ID-nummer: SKJ203986). Accreditatie kan desgewenst ook worden aangevraagd bij andere beroepsverenigingen.  

Het geaccrediteerde puntentotaal is 18.00. Dit is opgebouwd uit twaalf scholingsuren, vijf uur aan de slag met oefenen in de praktijk en verslaglegging in logboek en één uur oefenen met een trainingsacteur.

Kosten

De totale kosten van de training bedragen € 597,00. Dit is inclusief alle trainingsmaterialen, eenvoudige lunches, het te ontvangen certificaat en, indien aan de orde, het uploaden van de behaalde registerpunten in de online omgeving van Stichting Kwaliteitsregister Jeug. Omdat KnopOm – Training, Coaching & Vertrouwensdiensten staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs zijn alle trainingen vrijgesteld van btw.

INTERESSE IN DE VOLLEDIGE INHOUD VAN DE TRAINING? OF WIL JE JE DIRECT INSCHRIJVEN? STUUR ME EEN BERICHT!

Trainingsdata

Voor de komende periode staan de volgende trainingen gepland. Kies zelf de dag die jou het beste uitkomt – maandag, donderdag of vrijdag.  

GEPLANDE TRAININGEN NAJAAR 2020:

Training 1 november – VOL

 • Maandag 2 november  van 9.30 uur tot 14.30 uur 
 • Maandag 16 november van 9.30 uur tot 14.30 uur 
 • Maandag 30 november van 9.30 uur tot 14.30 uur 

In het najaar van 2020 worden geen trainingen meer gepland. Binnenkort worden de data voor trainingen op open inschrijving bekend voor 2021.

Uiteraard kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen voor een incompanytraining.

  Tot slot

  Bent u als organisatie of bedrijf op zoek naar een incompany training? Neem gerust contact op. Accreditatie kan ook bij andere  beroepsverenigingen aangevraagd worden.