fbpx
Curriculum Vitae

Monique

Opleidingen, Trainingen en Cursussen

Voor mijn diverse beroepsregistraties dien ik mijn expertise te alle tijde op peil te houden. Ik doe dit o.a. door het volgen van trainingen en cursussen. Daarnaast volg ik intervisie, supervisie en ga ik regelmatig naar diverse congressen en seminars.

2022

 • Specialisatie ACT4kids | Acceptatie en Commitment Therapie bij kinderen en jongeren| ACT4kids / Monique Samsen

Geaccrediteerd door NVO/NIP, VGCT, SKJ en Register Vaktherapeuten

 2021

 • Basisopleiding ACT | Acceptatie en Commitment Training/Therapie | Bamboe-ACT / Jenny Blaauwbroek

O.a. geaccrediteerd door LV POH-GGZ, SKJ,  V&VN, Register Vaktherapeuten

2020

 • Competitive Memory Training bij lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld bij volwassenen (COMET)|Kees Korrelboom
 • Train de trainer ‘samen helen’ | Hulpverlening na seksueel Misbruik
 • Beroepsethiek basis- en verdiepingstraining | HKC Academie     
 • Sociale Netwerk Strategieën | Expertisecentrum Beroepsontwikkeling Combinatie Jeugdzorg                                                 

2019

 • Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren (gebaseerd op COMET) | HKC Academie
 • ‘Brain-based’ opvoeden / Family Empowerment methodiek; ondersteuning van gezinnen met stressgerelateerde problematiek  | HKC Academie
 • Training screening partnergeweld bij conflictscheidingen / NICDH intervieuwprotocol (MASIC) Corine de Ruiter
 • Suïcidepreventie | Nascholing van Oss & Partners voor Vertrouwenspersonen

2018

 • Masterclass van Burn-out naar burn’in | Voice Dialogue Instituut België
 • Provocatief coachen | Nascholing De Vertrouwenspersoon

2017

 • Opleiding Coachen met Voice Dialogue | Facilitator Opleiding| Voice Dialogue Instituut België
 • Drie dagen training Diagnostische Vaardigheden | Psykon & NTI

2016

 • Basisopleiding Coachen met Voice Dialogue | Het Balkon – Centrum voor professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Opleiding Vertrouwens-contactpersoon NOC*NSF

2015

 • Nascholing vertrouwenspersoon en (ziekte)verzuim | Van Oss &  Partners

2014

 • Basisopleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit (VPO/VPI) |  Nascholing Van Oss & Partners
 • Training Herstelgericht Werken | Eigen Kracht Centrale

2013

 • Training & traject tot onafhankelijk Eigen Kracht-coördinator | Eigen Kracht Centrale

2012

 • Training: Werken vanuit de visie van Eigen Kracht voor professionals | Eigen Kracht Centrale
 • Train de trainer : Trainersvaardigheden | JSO Gouda
 • Train de trainer : Werken met het Vlaggensysteem, een methodiek om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen | Movisie
 • Train de Trainer : Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

2011

 • NLP master practitioner | Nederlands Trainingsinstituut NLP
 • NLP practitioner | Nederlands Trainingsinstituut NLP (Limmen)
 • Train de Trainer : Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling

2008

 • Ontwikkelingspsychologie en kinder- en jeugdpsychopathologie (RINO groep)
 • Child Abuse Risk Evaluation (CARE-NL), Diagnostiek en risico-taxatie inzake kindermishandeling (Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
 • VIB, verbeterde indicatiestelling Bureau Jeugdzorg

2007

 • Inhoudelijke cursus voor medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (Adviesbureau van Montfoort)
 • ORBA : Onderzoek, Risicotaxatie en Besluitvorming Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (Nederlands Jeugd Instituut)

2006

 • Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties, LIRIK, Licht Instrument      Risicotaxatie Kindveiligheid (Nederlands Jeugd Instituut)

2005

 • Basisopleiding voor medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

2004

 •  Cursus Lotje, bedrijfsopleiding van de William Schrikker   Jeugdbescherming in Diemen
 •  Training omgaan met agressie en lastig gedrag | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

2003

 • Cursus Anders dan thuis, zingeving in de leefgroep (adviesbureau K2 )

2000

 • Cursus specifiek opvoeden, Orthopedagogische benadering volgens de methodiek van J.F.W. Kok | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1999

 • AVA | agressietraining | La Salle Boxtel (Koraalgroep)
 • Sociale weerbaarheidstraining, effectief en efficiënt omgaan met fysieke en mentale agressie in de zorgsector en teambuilding | La Salle Boxtel (Koraalgroep)
 • Cursus Verslavingsproblematiek, signaleren en begeleiden van mogelijke verslavingsproblematiek in de jeugdzorg | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1997

 • Cursus DDG in teamverband | Dreigend Destructief Gedrag | agressietraining | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1996

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie in de licht verstandelijke gehandicaptenzorg | Wickraderheem (Mondriaan)
 • Seksuele opvoeding, gericht op jeugdigen met een licht verstandelijke beperking | Gastenhof | Koraalgroep
 • Project Adventure | methodiek gebaseerd op ervaringsleer, in de uitvoering gewerkt met jeugdigen met ernstig risicogedrag in een besloten setting | Gastenhof (Koraalgroep)

1994

 • Systeemgericht Werken | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

 

 

KnopOM, Training, coaching en Vertrouwensdiensten

Vanaf 2011

Opdrachtgevers; Particuliere klanten & zelfstandig ondernemers, Kamers met Aandacht, Coaching Nederland, Stichting Kerobei, Team ED, LION Protects B.V., Vincent van Gogh GGZ, Full Account, Mare Bijzondere Zorg, Stichting Fontys Hogescholen, Stichting Swalm en Roer, NAH Zorg, Xonar Jeugdzorg, Soliede Opleidingen, Gemeente Helmond, Eigen Kracht Centrale, Stichting Public Balance, Altra Cura Geestelijke Gezondheidszorg, Zorgcollege Limburg, Professionals in NAH, Sulis Training en Coaching.

Als Zelfstandig Zorgprofessional
Opdrachtgevers;
GGZ Noord-Oost Brabant, Mutsaersstichting, STEVIG Specialistische en Forensische Zorg, Via Jeugd (Icarus & Het Keerpunt), Care +, Daelzicht, Gastenhof, Sint Anna, Stichting Dichterbij, De SeizoenenMaasveld, Leger Des Heils, Pro Persona GGZ, Lunet Zorg, De La Salle Boxtel, Tactus Zutphen, TVN zorgt, Koninklijke Kentalis.

 • Monique is aangesloten bij de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
 • Monique is Externe Vertrouwenspersoon, gecertificeerd door en ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)
 • Monique is gecertificeerd Jeugd- en Gezinsprofessional en staat ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Monique is gecertificeerd ACT4KIDS kindercoach 
 • KnopOm / Monique staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Werkgevers:

 • 2022: Huisartsenpraktijk Praktijk Nieuwhuys in Horst (partime)
 • 2022: Vincent van Gogh GGZ (partime detachering naar huisartsen in Roermond)
 • 2021: Exodus Zuid Nederland (tijdelijk / partime)
 • 2020: Combinatie Jeugdzorg | expertisecentrum trauma en hechting in Heibloem (tijdelijk / partime)
 • 2010:  Bureau Jeugdzorg Limburg | gezinsvoogd / jeugdbeschermer
 • 2005 – 2010: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant | Maatschappelijk Werker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
 • 2004 – 2005: William Schrikker Groep, Diemen | gezinsvoogd / jeugdbeschermer
 • 1998 – 2004: De La Salle, Boxtel (Koraalgroep) | groepsopvoeder &  persoonlijk begeleider / opstarten van (methodieken) diverse nieuwe leefgroepen
 • 1995 – 1998: Gastenhof, Urmond (Koraalgroep)| groepsopvoeder & persoonlijk begeleider
 • 1994 – 1995: De La Salle, Boxtel (Koraalgroep)| groepsopvoeder
 • 1993:  De Sprankel, Veldhoven (Combinatie Jeugdzorg) | begeleid kamer wonen
 • 1991- 1994: Gedurende studietijd bijbaan als barvrouw bij The Big Ben in Eindhoven
 • 1988 – 1992: Jongeren Centrum Dynamo, Eindhoven | lol trappen en biertjes tappen | vrijwilligerswerk

ONderwijs / AFGESTUDEERD:

1991-1994: Fontys Hogeschool Eindhoven |  Faculteit Zorg | Social Studies

1988-1991: MDGO Strijp Eindhoven |  Agogisch Werk | afstudeerrichting Cultureel Werk 

1984-1988: Mavo, Scholen Gemeenschap Nuenen