Curriculum Vitae

Monique

Opleidingen, Trainingen en Cursussen

 

Voor mijn diverse beroepsregistraties dien ik mijn expertise ten alle tijde op peil te houden. Ik doe dit o.a. door het volgen van trainingen en cursussen. Daarnaast volg ik intervisie en ga ik regelmatig naar diverse congressen en seminars.

 

2019

 • ‘Brain-based’ opvoeden / Family Empowerment methodiek; ondersteuning van gezinnen met stressgerelateerde problematiek  | HKC Academie
 • Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren | HKC Academie
 • Suïcidepreventie | Nascholing van Oss & Partners
 • Twelve Waves Practitioner training | Twelve waves academie

Dit jaar volg ik nog:

 • Training screening partnergeweld bij conflictscheidingen (MASIC) | Corine de Ruiter

 

 • 2018
 • De nieuwe coachopleiding | holistisch-integratief coachen | Bureau Dolly
 • Masterclass van Burn-out naar burn’in | Voice Dialogue Instituut België
 • Provocatief coachen | Nascholing De Vertrouwenspersoon

2017

 • Opleiding Coachen met Voice Dialogue | Facilitator Opleiding| Voice Dialogue Instituut België
 • Drie dagen training Diagnostische Vaardigheden | Psykon & NTI

2016

 • Basisopleiding Coachen met Voice Dialogue | Het Balkon – Centrum voor professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Opleiding Vertrouwens-contactpersoon NOC*NSF

2015

 • Nascholing vertrouwenspersoon en (ziekte)verzuim | Van Oss &  Partners

2014

 • Basisopleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit (VPO/VPI) |  Nascholing Van Oss & Partners
 • Training Herstelgericht Werken | Eigen Kracht Centrale

2013

 • Training & traject tot onafhankelijk Eigen Kracht-coördinator | Eigen Kracht Centrale

2012

 • Training: Werken vanuit de visie van Eigen Kracht voor professionals | Eigen Kracht Centrale
 • Train de trainer : Trainersvaardigheden | JSO Gouda
 • Train de trainer : Werken met het Vlaggensysteem, een methodiek om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen | Movisie
 • Train de Trainer : Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

2011

 • NLP master practitioner | Nederlands Trainingsinstituut NLP
 • NLP practitioner | Nederlands Trainingsinstituut NLP (Limmen)
 • Train de Trainer : Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling

2008

 • Ontwikkelingspsychologie en kinder- en jeugdpsychopathologie (RINO groep)
 • Child Abuse Risk Evaluation (CARE-NL), Diagnostiek en risico-taxatie inzake kindermishandeling (Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
 • VIB, verbeterde indicatiestelling Bureau Jeugdzorg

2007

 • Inhoudelijke cursus voor medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (Adviesbureau van Montfoort)
 • ORBA : Onderzoek, Risicotaxatie en Besluitvorming Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (Nederlands Jeugd Instituut)

2006

 • Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties, LIRIK, Licht Instrument      Risicotaxatie Kindveiligheid (Nederlands Jeugd Instituut)

2005

 • Basisopleiding voor medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

2004

 •  Cursus Lotje, bedrijfsopleiding van de William Schrikker Jeugdbescherming in Diemen
 •  Training omgaan met agressie en lastig gedrag | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

2003

 • Cursus Anders dan thuis, zingeving in de leefgroep (adviesbureau K2 )

2000

 • Cursus specifiek opvoeden, Orthopedagogische benadering volgens de methodiek van J.F.W. Kok | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1999

 • Cursus AVA | agressietraining | La Salle Boxtel (Koraalgroep)
 • Sociale weerbaarheidstraining, effectief en efficiënt omgaan met fysieke en mentale agressie in de zorgsector en teambuilding | La Salle Boxtel (Koraalgroep)
 • Cursus Verslavingsproblematiek, signaleren en begeleiden van mogelijke verslavingsproblematiek in de jeugdzorg | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1997

 • Cursus DDG in teamverband | Dreigend Destructief Gedrag | agressietraining | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1996

 • Cursus Kinder- en jeugdpsychiatrie in de licht verstandelijke gehandicaptenzorg | Wickraderheem (Mondriaan)
 • Cursus Seksuele opvoeding, gericht op jeugdigen met een licht verstandelijke beperking | Gastenhof | Koraalgroep
 • Project Adventure | methodiek gebaseerd op ervaringsleer, in de uitvoering gewerkt met jeugdigen met ernstig risicogedrag in een besloten setting | Gastenhof (Koraalgroep)

1994

 • Cursus Systeemgericht Werken | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

 

KnopOM, Training, coaching en Vertrouwensdiensten
Vanaf 2011

Opdrachtgevers; Coaching Nederland, Particuliere klanten & zelfstandig ondernemers. Team ED, LION Protects B.V., Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg, Full Account, Mare Bijzondere Zorg, Altra Cura Geestelijke Gezondheidszorg, Stichting Fontys Hogescholen, Stichting Swalm en Roer, NAH Zorg, Xonar Jeugdzorg, Gemeente Helmond, Eigen Kracht Centrale, Stichting Public Balance, Zorgcollege Limburg, Sulis Training en Coaching.

Als Zelfstandig Zorgprofessional
Opdrachtgevers;
 Mutsaersstichting, Driestroomhuis ‘De Statie’, STEVIG Specialistische en Forensische Zorg, Via Jeugd (Icarus & Het Keerpunt), Daelzicht, Sint Anna, Stichting Dichterbij, De Seizoenen, GGZ Noord-Oost BrabantMaasveld, Leger Des Heils, Pro Persona GGZ, Lunet Zorg, De La Salle Boxtel, Tactus Zutphen,TVN zorgt, Koninklijke Kentalis.

 • Monique is Externe Vertrouwenspersoon, gecertificeerd door en ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)
 • Monique is geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional en staat ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Monique is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
 • KnopOm / Monique staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Werkgevers:

 • 2010 Bureau Jeugdzorg Limburg | gezinsvoogd / jeugdbeschermer
 • 2005 – 2010 Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant | Maatschappelijk Werker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
 • 2004 – 2005 William Schrikker Groep, Diemen | gezinsvoogd / jeugdbeschermer
 • 1998 – 2004 De La Salle, Boxtel (Koraalgroep) | groepsopvoeder &  persoonlijk begeleider / opstarten van (methodieken) diverse nieuwe leefgroepen
 • 1995 – 1998 Gastenhof, Urmond (Koraalgroep)| groepsopvoeder & persoonlijk begeleider
 • 1994 – 1995 De La Salle, Boxtel (Koraalgroep)| groepsopvoeder
 • 1993:  De Sprankel, Veldhoven (Combinatie Jeugdzorg) | begeleid kamer wonen
 • 1991- 1994 Gedurende studietijd bijbaan als barvrouw bij The Big Ben in Eindhoven
 • 1988 – 1992 Jongeren Centrum Dynamo, Eindhoven | lol trappen en biertjes tappen | vrijwilligerswerk

ONderwijs:

1991-1994: Fontys Hogeschool Eindhoven |  Faculteit Zorg | afstudeerrichting IW (Inrichtingswerk)

1988-1991: MDGO Strijp Eindhoven |  Agogisch Werk | afstudeerrichting Cultureel Werk

1984-1988: Mavo, Scholen Gemeenschap Nuenen