fbpx
Informatie

Coachingstrajecten

Werknemers weer gelukkig en gezond

Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor werkgevers. Per jaar komen deze kosten op 20 miljard euro in Nederland. Cijfers bevestigen al jaren dat overspannenheid en burn-out beroepsziekte nummer één is in Nederland. Voorbeelden van problemen op het werk kunnen zijn;

  • Spanningen of conflicten op het werk (met collega, netwerker, manager, klant, cliënt)
  • Ongewenst gedrag zoals discriminatie, intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, bedreiging, pesten (zowel als veroorzaker als als slachtoffer)
  • Een baan die structureel niet aansluit bij waarden of talenten van de medewerker
  • Problemen met assertiviteit (medewerker is niet assertief genoeg of juist te assertief)
  • Medewerker vindt onvoldoende evenwicht in taken en verantwoordelijkheden. Gevolgen hiervan zijn stress, slaapproblemen, paniekaanvallen of hartkloppingen.
De volgende factoren kunnen van invloed zijn op ieders functioneren;

  • Belastende werkkenmerken; werknemers krijgen een te grote hoeveelheid aan taken, ervaren een hoge tijdsdruk, ontvangen structureel overwerk, hebben emotioneel zwaar werk, te moeilijk werk, ervaren een gebrek aan autonomie, gebrek aan steun van manager, collega’s of partner, moeten deelnemen aan een verplichte opleiding, voelen onderwaardering, hebben te weinig taakvariatie, ervaren disbalans tussen inspanning en beloning, er is sprake van (aanhoudende) veranderingen, werkonzekerheid, pesten en ander ongewenst gedrag of anderszins onveilige werkomgeving. Fysieke inspanning, conflicten, overmatige administratieve last, ervaren onrechtvaardigheid en weinig inspraak bij besluitvorming kunnen ook belastende werkkenmerken zijn.
  • Persoonskenmerken; denk hierbij aan faalangst, werkverslaving, perfectionisme, overdreven verantwoordelijkheidsgevoel, verhoogde stressgevoeligheid, ‘te aardig zijn’, emotionele labiliteit, eerder doorgemaakte psychische aandoeningen (met name stemmings- en angststoornissen) en/of gezondheidsproblemen.
  • Factoren buiten het werk; relatieproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, financiële problemen, ruzie met buren of familie, gebrek aan positieve sociale contacten, ingrijpende levensgebeurtenissen en/of trauma’s in het verleden.
Werknemers die last hebben van ontevredenheid, stress of een dreigende burn-out praten hier doorgaans niet snel over. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat zij zich hiervoor schamen, dat de bedrijfscultuur het niet toelaat of dat zij het zelf zien als een zwaktebod. Dit kan op termijn leiden tot ziekteverzuim en dus is het belangrijk om tijdig aan de bel te trekken. Uiteraard is dit belangrijk voor jezelf maar ook voor je klanten / cliënten en je werkgever of opdrachtgever.


Mijn oplossing

Werkgevers zijn gebaat bij tevreden en productieve werknemers. Een externe deskundige en oprecht betrokken coach die bovendien zelf van de werkvloer komt heeft als voordeel dat medewerkers er sneller vertrouwd hun verhaal durven doen en gericht aan de slag kunnen gaan.

 

Werkwijze KnopOm  

In een Persoonlijk traject op maat maak ik samen met de opdrachtgever en werknemer een plan waarbij ik de belangen van de organisatie niet uit het oog verlies. Als coach – begeleider analyseer ik samen met werknemer en werkgever de oorzaak van het probleem. Tenzij anders gewenst.

In het eerste gesprek worden doelen vastgesteld. Indien gewenst kan de teamleider, een HR medewerker of manager bij dit gesprek aansluiten. De doelen zijn toekomstgericht en oplossingsgericht. De nadruk ligt in het hervinden van plezier en vertrouwen in het werk. Soms kan de uitkomst zijn dat de huidige functie niet meer passend is. Ook dan is het belangrijk om samen te bekijken hoe verder.

Het hoofddoel is om de medewerker actief aan de slag te laten gaan met de ervaren problemen en zelf de zelf verantwoordelijk te laten nemen om daar verandering in aan te brengen.

Het resultaat: Uw medewerkers gaan weer tevreden naar hun werk en gaan met een voldaan gevoel op het einde van de werkdag weer naar huis.

Veelal maak ik gebruik van blended-learning. Dit wil zeggen dat ik de coachee naast persoonlijke gesprekken ook online modules kan laten volgen. Ook gaan we aan de slag met een online logboek waarmee de coachee actief aan de gang kan met leerdoelen en hierover ook kan uitwisselen met mij. Ik maak daarbij gebruik van het systeem Upguide en daarmee is alles 100 % vertrouwd en AVG proof. 

Uiteraard kunt u rechtstreeks coachtrajecten bij mij aanvragen maar ik werk ook samen met coachingnederland.nl en coaching.nl 

Meer info? Neem dan nu contact op via het contactformulier

*Knopom biedt tevens coachingstrajecten en trainingen op het gebied van omgaan met grensoverschrijdend & agressief gedrag, communiceren en samenwerken, zelfontwikkeling en loopbaan en ondersteuning bij stress en burn-out. Indien (door de werkgever) gewenst kan er gebruik gemaakt worden van de Coaching Monitor. De Coaching Monitor is een door NOBCO ontwikkeld evaluatie-instrument. Met de Coaching Monitor krijgen coaches, coachees en opdrachtgevers meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten.  Het is een zeer gebruikersvriendelijk instrument om coachtrajecten te evalueren.