Monique de Waard-Sloots
Training, Coaching & Vertrouwensdiensten

‘Als je aarzelt, groeit je angst. Als je waagt, groeit je moed.’

Ieder mens is uniek en kent periodes in het leven waarin hij of zij zich flink op de proef voelt gesteld. Ik heb gezien en ervaren dat mensen in staat zijn om tot eigen oplossingen te komen. Véél meer dan ze zelf denken of voor mogelijk hadden geacht!

HALLO, ik ben Monique

In mijn 30 jaar ervaring binnen diverse zorgverlenende instanties kom ik voortdurend mensen tegen die niet écht gelukkig zijn in hun privéleven of werk. Ben jij ook zo iemand en voel je dat íets in jou jezelf jou tegenhoud jezelf te zijn? Misschien weet je niet exact waar het vandaan komt maar voel je wel steeds meer van binnen dat er iets niet klopt en dat het genoeg is geweest. Dan wordt het nu de hoogste tijd om de KnopOm te zetten. De KnopOm zetten betekent niet dat je vergeet. Het betekent dat je kiest voor je geluk in plaats van te blijven hangen in pijn en verdriet (quote #voorpositiviteit). Ik help je hier graag mee!

Knop om!

Schakel me in:

VOOR ORGANISATIES, BEDRIJVEN & ZELFSTANDIGEN

 • Communicatietrainingen gericht op mentale weerbaarheid 
 • Coach- en trainingstrajecten gericht op het verbeteren van je zelfbeeld (gebaseerd op COMET)
 • Externe (onafhankelijke) personeelsvertrouwenspersoon
 • Personeelsvertrouwenspersoon / coach na ervaringen met ongewenst gedrag

VOOR JEUGD, JONGEREN & JONGVOLWASSENEN

 • Zelfbeeldtraining voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen (COMET)
 • Communicatietraining gericht op mentale weerbaarheid jeugd (12-25)
 • Cliëntvertrouwenspersoon. Tevens ondersteuning bij drang en dwang

VOOR OUDERS EN VERZORGERS 

 • Zelfbeeldtraining voor ouders en verzorgers (COMET)
 • Communicatietraining gericht op mentale weerbaarheid 
 • Training voor ouders: ‘Brain based opvoeden’ 
 • Training gericht op het verbeteren van communicatie met organisaties
 • Cliëntvertrouwenspersoon. Ook ondersteuning bij drang en dwang
 • Coachtraject Kindermishandeling?! Mis-handeling? Hoe kan het anders?

 

WORSTELT U MET EEN SPECIFIEK VRAAGSTUK? STEL UW VRAAG!

 

Neem contact op

Monique als

Coach

 

In mijn rol van coach onderzoek ik samen met de klant en eventueel ook de opdrachtgever wat passend is bij de persoon en de klachten  of het vraagstuk op dat moment. Ik breng veranderprocessen in gang waardoor mensen in staat worden gesteld zelf verantwoordelijkheid te dragen in hun eigen (noodzakelijke) transformatie.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen kunnen groeien door tegenslag. Inzicht in eigen functioneren is een belangrijke factor voor (nieuw) geluk en succes.

Meer info:

Vertrouwenspersoon

 

Er zijn veel omstandigheden waarin je een steuntje in de rug kunt gebruiken. Wanneer je dat binnen je eigen omgeving (nog) niet zo goed bespreekbaar durft te maken, niet kunt vinden, of het onderwerp of jouw positie daar te kwetsbaar voor is, dan is de gang naar een vertrouwenspersoon een logische keuze.

Je kunt aan een vertrouwenspersoon denken als je bijvoorbeeld last hebt van: agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, conflicten en/of pesterijen, valse beschuldigingen, terechte zorgen die gevoelig liggen .

Wil u als personeelslid of als particulier een vertrouwenspersoon betrekken in een lopende kwestie? Ook dat kan!

Meer info:

Trainer

 ‘De manier om het beste in mensen naar boven te halen is het beste te verwachten’.
Quote @Omdenken

Problemen van mensen komen meestal in basis voort uit een combinatie van gedachten en ervaringen uit het verleden, heden en de toekomst. Mensen zijn hier lang niet altijd bewust van. In de verschillende trainingen die ik verzorg wissel ik theorie af met activerende werkvormen en individuele opdrachten. Vaak maak ik gebruik van een trainingsacteur. Trainingen vinden plaats met minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers.

Meer info:

Referenties

“Krachtig door kwetsbaarheid, uitnodigend door gelijkwaardigheid, helder door eenvoud en inspirerend door toe te durven staan, dát is zoals ik Monique heb mogen leren kennen” (Ivo volgde een training bij Monique)

Ivo Bemelmans, Jeugdzorgwerker

“Monique was een mede-cursist tijdens de NLP-practitioner in 2011 te Limmen. Wat mij op is gevallen aan Monique hoe bijzonder snel zij zich ontwikkeld heeft in kort tijdsbestek en ook opgedane kennis en inzichten een plek kon geven om ze vervolgens snel om te zetten in actie. Waarbij heel duidelijk naar voren komt, dat Monique doelbewust haar stappen zet waarbij zij gesterkt en gedreven wordt door haar opgedane levenservaring en werkervaring. Monique is een zeer sociaal persoon, die open staat voor een ander, en met veel begrip maar wel kordaat goed kan communiceren en handelen. Haar grootste kracht mijns inziens is haar sprankelende persoonlijkheid.”

Gerda Duin, auteur ‘Een traan op mijn wang’, Gerda Duin Entertrainment 

“Monique is sinds 2015 personeelsvertrouwenspersoon bij Vincent van Gogh. Voor de medewerkers van Vincent van Gogh is zij heel goed en snel bereikbaar, zowel telefonisch als voor een persoonlijk gesprek. Haar werk wordt gekenmerkt door een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de organisatie, integriteit, en vermogen om verbindingen te maken waar nodig. Medewerkers worden in hun kracht gezet om hun eigen belangen te behartigen waar mogelijk. In gesprekken met het management raakt zij de kern en adviseert zij bij moeilijke casuïstiek hoe te handelen. De ondernemingsraad ervaart een hoge mate van professionaliteit die Monique de Waard levert als externe vertrouwenspersoon.”

Ondernemersraad van Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg Venray (2018)