Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Een interne of externe vertrouwenspersoon?

Elke organisatie is verplicht een klachtenregeling te hebben voor ongewenste omgangsvormen. Bedrijven met 25 of meer personeelsleden zijn verplicht om een (interne of externe) vertrouwenspersoon in de arm te nemen. Op basis waarvan kies je als organisatie voor een interne of externe vertrouwenspersoon?

Waarom een externe vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon biedt vele voordelen:

  • het vertrouwenswerk conflicteert niet met het primaire proces
  • gegarandeerd onpartijdig
  • voldoet aan strenge opleidingseisen

Knopom vertrouwensdiensten

Bijkomend voordeel van Knopom vertrouwensdiensten is dat Monique de Waard een gedegen kennis heeft van het werkveld van de (jeugd)zorg. Ze kent de problemen die hierin spelen, kent het jargon en het klappen van de zweep.

De klacht afhandelen

Waar mogelijk zal Knopom de klacht zelf afhandelen. Soms helpt het de werknemer al om zijn klacht gehoord te weten en zijn hart te luchten. In andere gevallen kan een open gesprek soms wonderen doen. Blijft de klacht echter bestaan dan kan de vertrouwenspersoon de werknemer ook doorverwijzen. Dan is het goed om te weten dat Knopom de sociale kaart grondig en persoonlijk kent, zodat de werknemer zo snel mogelijk bij de juiste hulp terechtkomt.

Proactieve vertrouwensdiensten van Knopom

Natuurlijk is het afhandelen van klachten de primaire taak van de vertrouwenspersoon. Toch is er ook door een proactief beleid te voeren veel winst te behalen. Knopom kan een aantal workshops en trainingsdagen aanbieden waarmee veel ellende op het gebied van omgangsvormen en psychosociale arbeidsbelasting mogelijk voorkomen kunnen worden. Preventie is natuurlijk te prefereren boven het repareren van verstoorde verhoudingen. Voorlichtingsbijeenkomsten, workshops of trainingen in dit kader worden ten alle tijde op maat samengesteld in overleg met de opdrachtgever.

Wanneer een organisatie gebruik maakt van de externe vertrouwensdiensten van Knopom is een bijkomend voordeel van dergelijke bijeenkomsten dat het personeel de externe vertrouwenspersoon al leert kennen, wat de drempel om te bellen in geval van klachten kan verlagen.

Voorkomen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een grote kostenpost en helaas is de psychosociale arbeidsbelasting vaak een oorzaak van veel ziekteverzuim. Het loont dus zeker om in te zetten op een zowel preventief (training) als curatief (vertrouwenspersoon) beleid, richting preventie van problemen in de omgangssfeer binnen uw bedrijf.

Wanneer mensen eerst met een vertrouwenspersoon in gesprek gaan blijkt dat er regelmatig geen of een beperkt vervolg nodig is. Mensen willen gewoon vrijuit kunnen praten. Hun hart luchten. Zich gehoord voelen. Met iemand in gesprek die naast ze staat en neutraal kan toehoren en meedenken. Dan is het fijn als je een onafhankelijk (externe) vertrouwenspersoon naast je hebt staan.

Verwijzende functie

Een vertrouwenspersoon heeft ook (of juist) een verwijzende functie. Soms worden er dure trajecten opgestart, terwijl het vraagstuk wellicht heel anders in elkaar zit. Dat komt doordat mensen vaak niet openlijk durven te spreken, binnen de eigen organisatie, over wat hen dwars zit.

Voordelen van goed doorverwijzen

Mensen goed doorverwijzen heeft meerdere voordelen.

  • De persoon in kwestie wordt beter geholpen
  • De zorg is effectiever
  • Uiteraard kan dat ook extra ziekteverzuim en dus kosten voorkomen.

Denk bij doorverwijzen bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts, een bedrijfsmaatschappelijk werker, een psycholoog, een psychiater, een coach, traumazorg, mediator, re-integratiebedrijf, outplacement, politie, slachtofferhulp, juridisch loket. Doordat ik de sociale kaart goed en persoonlijk ken, kan ik mensen snel op de, voor hen passende, plek krijgen.