Aanbod voor Personeel

 Een veilige werkplek

Ieder mens wil een veilige plek om te werken. Wanneer je je niet prettig voelt op je werkplek, omdat er niet op een respectvolle manier met je wordt omgegaan, dan heeft dat zijn weerslag op de kwaliteit van je werk, maar ook van je leven. Als je klachten hebt over de omgangsvormen op je werk, kom dan eens praten. Ik ben een externe vertrouwenspersoon.

Psychosociale arbeidsbelasting

Je werkgever is verplicht een goed beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen. Daarbij hoort dat er een plek is waar je terecht kunt, maar ook preventief hoort je werkgever maatregelen te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan anti-discriminatie of anti-pest beleid, maar ook voorkomen van een te hoge werkdruk is van belang. Wanneer jij je onprettig voelt in je werk, hoef je dat niet alleen op te lossen. Dat is ook de zaak van je werkgever.

Je kunt aan een vertrouwenspersoon denken als je last hebt van:

  • ongewenst gedrag
  • discriminatie
  • pesten
  • seksuele intimidatie
  • agressie
  • onveilige werkomstandigheden

Je hebt het recht om op een prettige manier (samen) te werken. Samen gaan we ervoor zorgen dat jij je weer veilig gaat voelen in je werk.