Referenties

KnopOm

 

 

 

 

Ondernemersraad van Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg Venray (2018)                                                    Monique de Waard – Sloots is sinds 2015 personeelsvertrouwenspersoon bij Vincent van Gogh. Voor de medewerkers van Vincent van Gogh is zij heel goed en snel bereikbaar, zowel telefonisch als voor een persoonlijk gesprek. Haar werk wordt gekenmerkt door een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de organisatie, integriteit, en vermogen om verbindingen te maken waar nodig. Medewerkers worden in hun kracht gezet om hun eigen belangen te behartigen waar mogelijk. In gesprekken met het management raakt zij de kern en adviseert zij bij moeilijke casuïstiek hoe te handelen. De ondernemingsraad ervaart een hoge mate van professionaliteit die Monique de Waard levert als externe vertrouwenspersoon.

Patrick Coppus, eigenaar bij PIDZ Roermond v.o.f. (2018)                                             Monique is sinds september 2015 actief in het netwerk van PIDZ. Ik heb haar leren kennen toen ze bij een klant binnen de jeugd-GGZ de inzet van personeel heeft gecoördineerd. Hiermee heeft ze samen met een club zelfstandige zorgondernemers en de klant in een half jaar tijd meegeholpen de organisatie weer op koers te krijgen. Daarna heb ik haar professionele houding en attitude gezien bij een organisatie die werkzaam is binnen o.a. de jeugdreclassering en jeugdbescherming. Alleen maar lof van de klant hoe zij situatie analyseerde en organiseerde. Ze is intuïtief ingesteld, luistert met aandacht, ontrafelt snel de kern van de problematiek en activeert bij voorkeur mensen zélf tot een oplossing te laten komen. Ze is sociaal zeer vaardig en erg prettig in de omgang. Andere kernkwaliteiten; mensen verbinden binnen alle lagen van de organisatie, flexibel en gedreven, geduldig, genuanceerd en doortastend, innoverend, vastberaden en ze heeft een erg groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dit alles maakt dat Monique een collega is waar je van op aan kunt en waar ik heel graag mee samenwerk. Iedere keer leer ik van hoe haar hoe zij situaties aan pakt!

Maria Kapteijns, trainings-acteur; co-trainer at Charles Sasse                                  ‘Ik beveel Monique van harte aan als trainster. Zij heeft een open veilige en flexibele houding, een scherp professioneel inzicht gevoed door haar vele ervaringen in de verschillende werkvelden. Doelgerichte effectieve interventies en daarnaast een warme prettige persoonlijkheid. Iemand bij wie je je meteen op je gemak voelt.’

Ivo Bemelmans, senior groepsopvoeder bij Xonar jeugdzorg                          ‘Krachtig door kwetsbaarheid, uitnodigend door gelijkwaardigheid, helder door eenvoud en inspirerend door toe te durven staan, dát is zoals ik Monique heb mogen leren kennen’ (Ivo volgde een training bij Monique)

Marie-Jose Meijs trainer – bestuurder ZorgCollegeLimburg:                                      ‘Ik ken Monique al heel wat jaren privé en nu ook een tijdje zakelijk. Wat mij aangenaam verrast is haar hoge niveau van service: als je iets vraagt, of als ze iets belooft, reageert ze heel snel. Dit maakt het makkelijk voor mij om zaken met haar te doen. Ook heeft zij een goede ondernemersneus: ze ziet overal kansen en mogelijkheden, en is er gul in om deze rond te delen naar wie het ook maar kan gebruiken. Qua trainen is ze een echte vakvrouw.’

Surendra Chotkan, project coördiantor leeftaal bij Stichting Ik Wil                  ‘Monique is betrokken en enthousiast en geeft niet op om mensen de gelegenheid te geven zicht te krijgen op hun mogelijkheden.’

Yvonne Arnst, eigenaar Yvonne Arnst B.V.                                                            ‘Monique is een intelligente en bevlogen vrouw met een duidelijke missie, waar zij vol voor gaat. Zij weet als geen ander in te schatten wanneer betrokkenheid en wanneer wat meer afstand nodig is. Een eigenschap die zeer waardevol is binnen haar vakgebied.’

Bouke de Boer, eigenaar NTI NLP                                                                                    ‘Sommige mensen zijn getekend door hun verleden, waardoor ze in het hier en nu kunnen uitblinken in wat ze nu doen. Monique is één van hen. Ik ben diep onder de indruk hoe zij haar loopbaan op een andere zinvolle manier vorm heeft gegeven.’

Rick Gerritsen, HR adviseur Stichting Jeugdzorg St. Joseph                          ‘Monique was in 2016 verbonden aan onze organisatie als zelfstandig jeugdzorgwerker. Monique was binnen onze hybride organisatie multifunctioneel inzetbaar en paste zich moeiteloos aan de verschillende doelgroepen waar wij zorg aan verlenen aan. De werkervaring die Monique heeft en de diverse opleidingen die zij heeft gevolgd maakt dat zij weet wat er binnen de sector speelt en ze zich als een vakbekwame professional presenteert. Monique is een zeer ervaren professional die door haar werkervaring en opleiding een aanvulling is binnen een team.’

Ward Overeem, Eigenaar Bureau Re-Ward en raadslid gemeente Eindhoven            ‘In de tijd dat ik met Monique heb gewerkt op de La Salle zijn mij haar professionaliteit, gedrevenheid en betrokkenheid opgevallen. Monique neemt haar werk serieus en staat open voor feedback van zowel collega’s, instanties, ouders als jongeren. Dat maakt haar, ‘doordat zij zegt wat ze doet en doet wat ze zegt’ tot een uiterst betrouwbare en stabiele vakvrouw. Monique heeft een sterk signalerend vermogen en zal waar nodig altijd constructief suggesties ter verbetering aanbrengen of dit nu op individueel-, team-, of organisatieniveau is. Waar Monique komt gaat de ‘KnopOm’. Het was zeer prettig om met Monique te mogen samenwerken.’

Gerda Duin, auteur ‘Een traan op mijn wang’, Gerda Duin Entertrainment                ‘Monique was een mede-cursist tijdens de NLP-practitioner in 2011 te Limmen. Wat mij op is gevallen aan Monique hoe bijzonder snel zij zich ontwikkeld heeft in kort tijdsbestek en ook opgedane kennis en inzichten een plek kon geven om ze vervolgens snel om te zetten in actie. Waarbij heel duidelijk naar voren komt, dat Monique doelbewust haar stappen zet waarbij zij gesterkt en gedreven wordt door haar opgedane levenservaring en werkervaring.
Monique is een zeer sociaal persoon, die open staat voor een ander, en met veel begrip maar wel kordaat goed kan communiceren en handelen.
Haar grootste kracht mijns inziens is haar sprankelende persoonlijkheid.’

Peter van Bergen, competence manager at ABN AMRO bank B.V.                            ‘Ik heb Monique ervaren als gedreven, enthousiast en als een betrokken mens. Monique heeft buitengewoon veel kennis en ervaring in haar specialisme. Ik kan haar alleen maar van harte aanraden. Een afspraak met haar maakt bovenstaande direct duidelijk. Het is mijn wens dat meer en meer mensen die het nodig hebben met haar in aanraking komen.’

Emma Geukers,  oud collega Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (gepensioneerd vertrouwensarts):                                                                                  ‘Monique is een zeer gedreven professional met een brede ervaring. Zij bezit de gave om zich te kunnen verplaatsen in wat het voor een kind, maar ook voor het gezinssysteem waarin het kind leeft, betekent als er in dat systeem sprake is van mishandeling of verwaarlozing. Met respect voor betrokkenen kan zij voor ieder gezinslid overzien wat er voor eenieder nodig is om de situatie te verbeteren. Als Monique ergens voor gaat is zij niet te stuiten: zij bereikt haar doel. Kenmerkend is haar vermogen om vanuit een “helikopterview” te beoordelen, een prettige en vakkundige samenwerking en een enorme energie: zij weet je enthousiast te maken.’

Ada Veldhoen-Hoftijzer, begeleidster / psycholoog bij Professionals in NAH bv:    ‘Ik heb Monique leren kennen als een zeer gedreven en enthousiaste spreekster. Zij kent haar verhaal ‘van binnen en van buiten’ en kan mede daardoor adequaat inspelen op vragen uit het publiek en een heldere presentatie geven. Monique neemt verantwoordelijkheid van het begin tot het eind: voorbereiden, bespreken, uitvoeren, feedback vragen.’

Cyriel Gielen, docent at Pedagogiek Fontys Hogeschool                                   ‘Monique heeft bij Fontys Hogeschool Pedagogiek te Sittard een aantal gastcollege’s over kindermishandeling verzorgd. Binnen deze bijeenkomsten heeft zij vanuit haar praktijkervaring op een boeiende wijze kunnen vertellen. Haar voorbereiding was gedegen en goed afgestemd op de doelgroep. Monique maakte tijdens de college’s een gedreven en enthousiaste indruk, waardoor zij de aandacht goed kon vasthouden.’

Jolanda Crausen, teamleider en opleidingscoördinator De La Salle – Koraalgroep en oud collega:                                                                                                                  ‘Ik heb Monique bijna haar hele carrière kunnen volgen en ken haar als zeer gedegen en gedreven vakvrouw. Zeer betrokken in haar werk. Ze gaat altijd voor de 100%.Als ze een doel heeft dan gaat ze door tot ze dat bereikt heeft. De ouders en de jongeren van De La Salle konden altijd op haar rekenen. Ze was duidelijk en  oprecht maar zeker ook recht door zee. Er om heen draaien was er niet bij. Ze had een luisterend oor en waar nodig ging ze hier ook mee aan de slag. Monique was ook erg sterk in het signaleren van zaken en deze ook te delen om vervolgens te onderzoeken en te bespreken wat hier mee te kunnen doen.’