De vertrouwenspersoon

knopomEr zijn veel omstandigheden waarin je als personeelslid een steuntje in de rug kunt gebruiken. Wanneer je dat binnen je eigen werkomgeving (nog) niet zo goed bespreekbaar durft te maken, niet kunt vinden, of het onderwerp of jouw positie daar te kwetsbaar voor is, dan is de gang naar een vertrouwenspersoon een logische keuze.

Je kunt aan een vertrouwenspersoon denken als je bijvoorbeeld last hebt van:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie
  • discriminatie
  • pesten

Uit de dagelijkse praktijk van veel vertrouwenspersonen blijkt dat er ook vaak wordt gesproken over:

  • functionerings- of beoordelingsgesprekken
  • reorganisaties
  • conflicten
  • integriteitskwesties
  • privéproblemen die van invloed zijn op de werkzaamheden

De vertrouwenspersoon staat naast je, denkt met je mee en is zo nodig een partner om mee te sparren over mogelijke stappen die je kunt ondernemen.

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Een vertrouwenspersoon heeft een beroepsgeheim en dat betekent dat de werkgever niet te horen krijgt wanneer iemand bij een vertrouwenspersoon is geweest. Tenzij daar toestemming voor is van de melder/klager of er sprake is van een ernstig delict.