Curriculum Vitae

C. V. Monique de Waard – Sloots

Monique de Waard - vertrouwenspersoon

2011: Zelfstandig ondernemer Knopom, training, coaching en vertrouwensdiensten 

Opdrachtgevers; o.a. Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg, Mare Bijzondere Zorg, Altra Cura Geestelijke Gezondheidszorg, Stichting Fontys Hogescholen, Stichting Swalm en Roer, NAH Zorg, Xonar Jeugdzorg, Gemeente Helmond, Eigen Kracht Centrale, Stichting Public Balance, Zorgcollege Limburg, Sulis Training en Coaching, diverse particuliere coachklanten & ZZPers

Tevens als ZZPer binnen diverse zorgorganisaties                                  Opdrachtgevers; o.a. Mutsaersstichting, Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) | Icarus & Het Keerpunt, Daelzicht, Sint Anna, Stichting Dichterbij, De Seizoenen, GGZ Noord-Oost BrabantMaasveld, Leger Des Heils, Pro Persona GGZ, Lunet Zorg, De La Salle, Tactus Zutphen, Stichting Dichterbij, Koninklijke Kentalis

 • Monique is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
 • KnopOm / Monique staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
 • Monique is Externe Vertrouwenspersoon, gecertificeerd door en ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)
 • Monique is geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional en staat ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN CURSUSSEN

2018

 • Coachopleiding nieuwe stijl | Bureau Dolly
 • Masterclass burn-out / bore-out | Voice Dialogue Instituut België

2017

 • Opleiding Coachen met Voice Dialogue | Facilitator Opleiding Deel 1 | Voice Dialogue Instituut België
 • Diagnostische Vaardigheden | NTI & Psykon

2016

 • Opleiding Vertrouwens-contactpersoon NOC*NSF
 • Basistraining Coachen met Voice Dialogue | Het Balkon – Centrum voor professionele en persoonlijke ontwikkeling

2015

 • Nascholing vertrouwenspersoon en (ziekte)verzuim | Van Oss &  Partners

2014

 • Basisopleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen: VPO en Vertrouwenspersoon Integriteit: VPI | Van Oss &  Partners
 • Training Herstelgericht Werken | Eigen Kracht Centrale

2013

 • Training & traject tot onafhankelijk Eigen Kracht-coördinator | Eigen Kracht Centrale

2012

 • Training: Werken vanuit de visie van Eigen Kracht voor professionals | Eigen Kracht Centrale
 • Train de trainer : Trainersvaardigheden | JSO Gouda
 • Train de trainer : Werken met het Vlaggensysteem, een methodiek om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen | Movisie
 • Train de Trainer : Aandachtfunctionaris Kindermishandeling | LVAK

2011

 • NLP master practitioner | NTI NLP LIMMEN
 • NLP practitioner | NTI NLP LIMMEN
 • Train de Trainer : Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling | LTAK

2008

 • Ontwikkelingspsychologie en kinder- en jeugdpsychopathologie (RINO groep)
 • Child Abuse Risk Evaluation (CARE-NL), Diagnostiek en risico-taxatie inzake kindermishandeling (Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
 • VIB, verbeterde indicatiestelling Bureau Jeugdzorg

2007

 • Inhoudelijke cursus voor medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (Adviesbureau van Montfoort)
 • ORBA : Onderzoek, Risicotaxatie en Besluitvorming Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (Nederlands Jeugd Instituut)

2006

 • Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties, LIRIK, Licht Instrument      Risicotaxatie Kindveiligheid (Nederlands Jeugd Instituut)

2005

 • Basisopleiding voor medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

2004

 •  Cursus Lotje, bedrijfsopleiding van de William Schrikker Jeugdbescherming in Diemen
 •  Training omgaan met agressie en lastig gedrag | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

2003

 • Cursus Anders dan thuis, zingeving in de leefgroep (adviesbureau K2 )

2000

 • Cursus specifiek opvoeden, Orthopedagogische benadering volgens de methodiek van J.F.W. Kok | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1999

 • Cursus AVA | agressietraining | La Salle Boxtel (Koraalgroep)
 • Sociale weerbaarheidstraining, effectief en efficiënt omgaan met fysieke en mentale agressie in de zorgsector en teambuilding | La Salle Boxtel (Koraalgroep)
 • Cursus Verslavingsproblematiek, signaleren en begeleiden van mogelijke verslavingsproblematiek in de jeugdzorg | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1997

 • Cursus DDG in teamverband | Dreigend Destructief Gedrag | agressietraining | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1996

 • Cursus Kinder- en jeugdpsychiatrie in de licht verstandelijke gehandicaptenzorg | Wickraderheem (Mondriaan)
 • Cursus Seksuele opvoeding, gericht op jeugdigen met een licht verstandelijke beperking | Gastenhof | Koraalgroep
 • Project Adventure | methodiek gebaseerd op ervaringsleer, in de uitvoering gewerkt met jeugdigen met ernstig risicogedrag in een besloten setting | Gastenhof (Koraalgroep)

1993

 • Cursus Systeemgericht Werken | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

Van alle opleidingen heb ik mijn diploma’s behaald

Daarnaast ben ik gecertificeerd voor alle trainingen / cursussen die ik gevolgd heb, tenzij er geen certificaat behaald kon worden

WERKGEVERS 1991 – 2010

 • 2010 Bureau Jeugdzorg Limburg | gezinsvoogd / jeugdbeschermer
 • 2005 – 2010 Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant | maatschappelijk werker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
 • 2004 – 2005 William Schrikker Groep, Diemen | gezinsvoogd / jeugdbeschermer
 • 1998 – 2004 De La Salle, Boxtel (Koraalgroep) | groepsopvoeder &  persoonlijk begeleider / opstarten van (methodieken) diverse nieuwe leefgroepen
 • 1995 – 1998 Gastenhof, Urmond (Koraalgroep)| groepsopvoeder & persoonlijk begeleider
 • 1994 – 1995 De La Salle, Boxtel (Koraalgroep)| groepsopvoeder
 • 1993:  De Sprankel, Veldhoven (Combinatie Jeugdzorg) | begeleid kamer wonen
 • 1991- 1994 Gedurende studietijd bijbaan als barvrouw bij The Big Ben in Eindhoven
 • 1988 – 1992 Jongeren Centrum Dynamo, Eindhoven | lol trappen en biertjes tappen | vrijwilligerswerk

ONDERWIJS

1991-1994: Fontys Hogeschool Eindhoven |  Faculteit Zorg | afstudeerrichting IW (Inrichtingswerk), propedeuse mogen overslaan
1988-1991: MDGO Strijp Eindhoven |  Agogisch Werk | afstudeerrichting Cultureel Werk

1984-1988: Mavo, Scholen Gemeenschap Nuenen