Curriculum Vitae

C. V. Monique de Waard

Monique de Waard - vertrouwenspersoon

Opleidingen, trainingen en cursussen

2017

 • Vervolg opleiding Coachen met Voice Dialogue | Facilitator Opleiding Deel 1 | Voice Dialogue Instituut België

2016

 • Basistraining Coachen met Voice Dialogue | Het Balkon – Centrum voor professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Opleiding Vertrouwens-contactpersoon NOC*NSF

2015

 • Nascholing vertrouwenspersoon en (ziekte)verzuim | Van Oss &  Partners

2014

 • Basisopleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen: VPO en Vertrouwenspersoon Integriteit: VPI | Van Oss &  Partners
 • Training herstelgericht werken | Eigen Kracht Centrale

2013

 • Training & traject tot onafhankelijk Eigen Kracht-coördinator | Eigen Kracht Centrale

2012

 • Train de trainer : Trainersvaardigheden | JSO Gouda
 • Training: Werken vanuit de visie van Eigen Kracht voor professionals | Eigen Kracht Centrale
 • Train de trainer : Werken met het Vlaggensysteem, een methodiek om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen | Movisie
 • Train de Trainer : Aandachtfunctionaris Kindermishandeling | LVAK

2011

 • NLP master practitioner | NTI NLP LIMMEN
 • NLP practitioner | NTI NLP LIMMEN
 • Train de Trainer : Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling | LTAK

2008

 • Child Abuse Risk Evaluation (CARE-NL), Diagnostiek en risico-taxatie inzake kindermishandeling (Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
 • VIB, verbeterde indicatiestelling Bureau Jeugdzorg
 • Ontwikkelingspsychologie en kinder- en jeugdpsychopathologie (RINO groep)

2007

 • Inhoudelijke cursus voor medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (Adviesbureau van Montfoort)
 • ORBA : Onderzoek, Risicotaxatie en Besluitvorming Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (Nederlands Jeugd Instituut)

2006

 • Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties, LIRIK, Licht Instrument      Risicotaxatie Kindveiligheid (Nederlands Jeugd Instituut)

2005

 • Basisopleiding voor medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

2004

 •  Cursus Lotje, bedrijfsopleiding van de William Schrikker Jeugdbescherming in Diemen
 •  Training omgaan met agressie en lastig gedrag | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

2003

 • Cursus Anders dan thuis, zingeving in de leefgroep (adviesbureau K2 )

2000

 • Cursus specifiek opvoeden, Orthopedagogische benadering volgens de methodiek van J.F.W. Kok | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1999

 • Cursus AVA | agressietraining | La Salle Boxtel (Koraalgroep)
 • Sociale weerbaarheidstraining, effectief en efficiënt omgaan met fysieke en mentale agressie in de zorgsector en teambuilding | La Salle Boxtel (Koraalgroep)
 • Cursus Verslavingsproblematiek, signaleren en begeleiden van mogelijke verslavingsproblematiek in de jeugdzorg | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1997

 • Cursus DDG in teamverband | Dreigend Destructief Gedrag | agressietraining | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

1996

 • Cursus Kinder- en jeugdpsychiatrie in de licht verstandelijke gehandicaptenzorg | Wickraderheem (Mondriaan)
 • Cursus Seksuele opvoeding, gericht op jeugdigen met een licht verstandelijke beperking | Gastenhof | Koraalgroep
 • Project Adventure | methodiek gebaseerd op ervaringsleer, in de uitvoering gewerkt met jeugdigen met ernstig risicogedrag in een besloten setting | Gastenhof (Koraalgroep)

1993

 • Cursus Systeemgericht Werken | La Salle Boxtel (Koraalgroep)

ONDERWIJS

1991-1994: Fontys Hogeschool Eindhoven |  Faculteit Zorg | afstudeerrichting Inrichtingswerk (IW, propedeuse overgeslagen)
1988-1991: MDGO Strijp Eindhoven |  Agogisch Werk | afstudeerrichting Cultureel Werk

1984-1988: Mavo, Scholen Gemeenschap Nuenen

Van alle opleidingen heb ik mijn diploma’s behaald
Daarnaast ben ik gecertificeerd voor alle trainingen / cursussen die ik gevolgd heb, tenzij er geen certificaat behaald kon worden

2011: Zelfstandig ondernemer Knopom, training, coaching en vertrouwensdiensten Limburg (Velden/Venlo)

WERKGEVERS 1991 – HEDEN

 • 2010 Bureau Jeugdzorg Limburg | gezinsvoogd / jeugdbeschermer
 • 2005 – 2010 Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant | maatschappelijk werker Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
 • 2004 – 2005 William Schrikker Groep, Diemen | gezinsvoogd / jeugdbeschermer
 • 1998 – 2004 De La Salle, Boxtel (Koraalgroep) | groepsopvoeder &  persoonlijk begeleider / opstarten van (methodieken) diverse nieuwe leefgroepen
 • 1995 – 1998 Gastenhof, Urmond (Koraalgroep)| groepsopvoeder & persoonlijk begeleider
 • 1994 – 1995 De La Salle, Boxtel (Koraalgroep)| groepsopvoeder
 • 1993:  De Sprankel, Veldhoven (Combinatie Jeugdzorg) | begeleid kamer wonen
 • 1991- 1994 Gedurende studietijd bijbaan als barvrouw bij The Big Ben in Eindhoven
 • 1988 – 1992 Jongeren Centrum Dynamo, Eindhoven | lol trappen en biertjes tappen | vrijwilligerswerk