Aanbod voor organisaties

Een gezond werkklimaat bied vele voordelen

De hedendaagse werknemer verwacht van zijn werkgever meer dan alleen een salaris. Een prettige werkplek, veilig en gezond werkklimaat en een pro-actief beleid op het gebied van omgangsvormen dragen bij aan de algehele tevredenheid van uw werknemers en voorkomen problemen rondom de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Met als resultaat:

  • Minder verzuim
  • Minder verloop
  • Hogere productiviteit

Pro-actieve trainingen voor een gezond werkklimaat

KnopOm verzorgt diverse trainingen die preventief werken ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting, door in te zetten op positieve omgangsnormen. Voorkom pestgedrag, mobbing en seksuele intimidatie. Neem als werkgever de verantwoordelijkheid om hierin pro-actief het voortouw te nemen.

Vertrouwenspersoon om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen

Niets is fnuikender voor de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers dan een onveilige werksfeer. Kleine interpersoonlijke problemen hebben de neiging om te escaleren met alle gevolgen van dien. Een vertrouwenspersoon kan dan de aangewezen persoon zijn, waar uw personeel gehoord kan worden in hun klachten.

Naast een pro-actief PSA beleid is een vertrouwenspersoon curatief van belang

Ook wanneer het ergens in de organisatie spaak is gelopen, door een onveilige werksfeer, te hoge arbeidsbelasting, onrust op de werkvloer of seksuele intimidatie, kan een vertrouwenspersoon van dienst zijn. Werknemers worden gehoord en erkend in hun klachten en vaak is er met een paar gesprekken al veel op te lossen.